Služby

Kontejnerová doprava-přistavení suťového kontejneru vč. zařízení skládky.

Přistavení vozu s pracovním montážním košem na hydraulické ruce do výšky cca. 11 až 12 m.

Převozy sypkých materiálů - beton, písek, štěrk, kačírek, kůra atd.

Převozy stavebních materiálů - cihly, plotové prvky, zámk. dlažba atd.

Odvoz odpadu včetně naložení drapákem - zemina, tráva, kompost, dřevo, železo atd.

Vykopání čistících jímek atd. včetně odvozu odpadu.

Přehození kompostu.

Kompletní zimní údržba - pluhování sněhu, posyp inert i sůl, odvoz sněhu atd.

Úklid komunikací zametacím strojem, bez sběrného koše.

Úklid komunikací kropícím vozidlem, kropení a vlhčení komunikací,  dovoz vody do bazénů, zalévání zeleně atd.